Ebu’l – Ala el – Maarri Kimdir?

Ebu’l – Ala el – Maarri
Halil Cibran tarafından çizilen Ebu’l-Alâ el-Maarrî portresi
  • Ebu’l – Ala el – Maarri Suriyeli şair, filozof ve yazar.
  • Doğum, Aralık 973, Halep Emirliği.
  • Ölüm, Mayıs 157, Halep Emirliği.
  • Hristiyanlığı, Museviliği, İslamı ve Zerdüştlüğü eleştirmiş, akılcılığı esas alarak dini dogmalara karşı çıkmıştır.
  • Bir dönem Halep’e giderek Muhammed b. Abdullah b. Sa’d’dan dil ve edebiyat dersi almıştır. Günümüze kadar ulaşmış olan eserlerinden edebiyat, gramer, lügat, tarih ve fıkıh öğrenimi gördüğü anlaşılmakta, fakat bu bilimleri ne zaman, kimden veya nerede okuduğu tam olarak bilinmemektedir.
  • Dört yaşlarındayken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybeden Eu’l – Ala el – Maarri, 1007 yılında Bağdat’a giderek edebiyat, dil, kelam ve fıkıh konularında tanınmış olan alimler ile görüşmüştür.
  • Annesinin ölümünden sonra mimleketine dönerek yalnız yaşamaya başlamıştır. Kör olmasının dışında münzevi olarak yaşaması nedeni ile kendisine “rehinü’l – mahbiseyn” yani “iki bakımdan mahpus” denilmiştir. Buna rağmen uzak diyarlardan gelen öğrencileri ona yalnızlığı hissetirmemişlerdir. Hatib el – Tebrizi bunlardan biridir. Büyük bir yekün tutan risaleleri de kendi döneminde yaşamış edip ve alimlerin onunla irtibat durumunda olduğu rahat bir şekilde anlaşılmaktadır.
  • Maddi sorunları olmasına rağmen resmi görev almayan Ebü’l – Ala el – Maarri, Maarretünn’man’da hayatını kaybetmiştir.
  • Ebü’l – Ala el – Maarri’nin bazı eserleri şunlardır; El – Lüzamiyyat, Satü’z – Zend, Risaletü’l -gufran, Necrü’z – zeer ve Mülka’s – sebil fi’l – vaz ve’z – zühd.    

Daha fazla için el – Maarri

Ebu’l – Ala el – Maarri Arapça Ve Türkçe Sözler

وإن اقتناع النفس من أحسن الغنى
كما أن سوء الحرص من أقبح الفقر
Kanaat en güzel zengilliktir
kötü emelin en çirkin fakirlik olduğu gibi…

Daha fazla Şiirler için arapça şiir

اعلانات مماثلة

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu